* BÌNH DƯƠNG: CTY TV TK XD HỪNG ĐÔNG BẮC
B5.3.15, Nhà Ở ASXH Hòa Lợi, Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một.

THANH HÓA: CTY TK XD HỪNG ĐÔNG BẮC
Đường 45, Hải Xuân, Hải Long, Như Thanh, Thanh Hóa.